• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 3
im. K.K. Baczyńskiego
w Raciborzu

 GodĹ‚o PolskiBiuletyn informacji publicznej BIP

W piątek uczniowie klasy IVb i Va wzięli udział w ogólnopolskiej akcji uświadamiającej pt. "Kocham słyszeć". Celem było zwiększenie świadomości dotyczącej aparatów słuchowych, procesorów i niedosłuchów.  Po krótkim wprowadzeniu na temat zmysłu słuchu uczniowie mogli oglądnąć film mówiący o działaniu słuchu. Zapoznali się też z budową i zastosowaniem  aparatów słuchowych i implantów ślimakowych oraz wykonali prace plastyczne na powyższy temat. Ważną kwestią było również uświadomienie, jak dbać o słuch i jak zwracać się do osób niesłyszących lub słabo słyszących. 

To była ciekawa lekcja!

logo projekt