foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

 

W ramach projektu czytelniczego „ Zabawna kraina Juliana Tuwima” uczniowie klasy II  na dodatkowych zajęciach rozwijających uzdolnienia  polonistyczne poznali piękne wiersze J. Tuwima. Wszyscy uczniowie recytowali jeden wiersz wybranego poety. Ponadto poprzez ekspresje twórcza wyrazili swoje emocje i treść w  pracach plastycznych .
Nauczyciele realizujący projekt:
- nauczyciel bibliotekarz Oksana  Leszczyńska
-nauczyciel Krystyna Schroeder