foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Informuję Państwa o decyzjach podjętych wspólnie z raciborskim Sanepidem, w związku
z pozytywnym wynikiem testu na wirusa Sars-CoV-2 u nauczyciela uczącego w naszej szkole.


Uczniowie klas 4-8 od dnia 30.10.2020 ( piątek) do dnia 01.11.2020 (niedziela) przebywać będą na nadzorze epidemiologicznym
Uczniowie są objęci nadzorem epidemiologicznym, co oznacza, że:
- Rodzice mogą pracować
- Rodzice są zobowiązani do codziennego pomiaru temperatury i obserwacji dziecka pod kątem wystąpienia niepokojących objawów tj. ból głowy, utrata smaku, utrata węchu, kaszel i ogólne osłabienie, a w razie wystąpienie objawów do powiadomienia o tym fakcie lekarza rodzinnego.

Uczniowie proszeni są o:
- ograniczenie swojej aktywności i ograniczenie kontaktów,
- obserwacji swojego stanu zdrowia

- Zajęcia zdalne będą się nadal odbywać za pośrednictwem aplikacji MS Teams zgodnie z planem lekcji i Procedurami zdalnego nauczania.