foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

„Miłosierdzie trzeba skonkretyzować” – powiedział bp Rudolf Pierskała podczas VI Festiwalu Pozytywnych Wartości, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach 27 kwietnia.

Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu: „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a Ja ją napełnię pokojem” nawiązywało do słów św. Faustyny Kowalskiej. Motto przewodnie to przesłanie nadziei jakie Jezus Chrystus złożył na ręce św. s. Faustyny Kowalskiej – patronki tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. „Św. Faustyna, nasza rodaczka, poprzez żarliwe zaufanie i oddanie Bogu oraz tajemnicy Miłosierdzia Bożego zostawiła dzieciom i dorosłym szczególny przykład życia, który dziś może być właściwym drogowskazem na drodze do wzrastania w duchu pokoju, wolności, radości, powszechnego braterstwa oraz szacunku i wzajemnego zrozumienia dla ludzi ubogich i skrzywdzonych” – zapewniali organizatorzy. Młodzi wykonawcy i twórcy zaprezentowali się w pięciu kategoriach: muzycznej, plastycznej, literackiej, fotograficznej oraz biblijnej. „Miłość – przypomniał biskup – okazujemy sobie w bardzo prostych słowach, czyli proszę, dziękuję, przepraszam. Jeśli tak będziemy postępować, to możemy liczyć na to, że będziemy błogosławieni, czyli szczęśliwi” – podkreślił. Celem festiwalu, oprócz przybliżenia dzieciom i młodzieży postaci św. Faustyny Kowalskiej, była prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych, popularyzacja twórczości literackiej i dziennikarskiej młodych ludzi, piosenek mówiących o wyższych wartościach moralnych i duchowych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, gry na instrumentach, tańca wśród dzieci i młodzieży, publikacji internetowych i dziennikarskich (warsztaty edukacyjne).Nasza szkoła odniosła w festiwalu następujące sukcesy: - w konkursie muzycznym- I miejsce Karolina Kowol (opiekun s. Sylwia) - w konkursie literackim -wyróżnienie Aleksandra Koloska (opiekun E. Bochnia-Hetman) - w konkursie biblijnym 3 miejsce- Kinga Polak (opiekun s. Sylwia)