foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.


  Uczniowie klas piątych w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie zrealizowali projekt propagujący zasady prawidłowego odżywiania. Treści związane z zasadami prawidłowego odżywiania były szczegółowo omawiane na wdzr. Dzieci poznały korzyści wynikające ze spożywania drugiego śniadania, dowiedziały się jak ważna jest zbilansowana dieta bogata w produkty zbożowe , warzywa, owoce. Uczniowie świadomie wypowiadali się na temat zdrowych produktów w ich otoczeniu. Natomiast kulminacyjnym  momentem była praca w grupach -przygotowanie zdrowego posiłku. Dodatkowo uczniowie wykonali piękne plakaty.