foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

 

PLAN PRACY KOŁA PCK NA ROK SZKOLNY 2015/2016        

 

Działalność Szkolnego Koła PCK obejmuje szeroki zakres , a w szczególności  pomoc potrzebującym, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy oraz promowanie zdrowego trybu życia .

Cele :

  • Kształtowanie humanitarnej wrażliwości społecznej uczniów
  • Wyrabianie postaw gotowości pomocy innym
  • Rozwijanie kultury zdrowotnej - wyrabianie nawyków przestrzegania higieny w życiu codziennym
  • Promowanie zdrowego stylu życia

   Zdania wychowawcze :

  • Wdrażanie do podstawowych zasad higieny
  • Profilaktyka uzależnień i chorób zakaźnych
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  • Uwrażliwianie na los i potrzeby drugiego człowieka

 

 

L. p.

 

Termin realizacji

 

Zadania

 

 

1.

Wrzesień

1.Sprawy organizacyjne.

2. Nawiązanie współpracy z pielęgniarką,  Rejonowym Oddziałem PCK w Raciborzu opiekunem SKO ,szkolnym pedagogiem w celu preferowania higieny otoczenia i higieny psychicznej .

2.

Październik

  1. Dzień Walki z Głodem i  Ubóstwem zbiórka -żywności i słodyczy do Rejonowego Oddziału PCK w Raciborzu i do Domu Dziecka w Pogrzebieniu.
  2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  - pokaz udzielania pierwszej pomocy  ratownika medycznego .
  3. Kawiarenka misyjna .Przeznaczenie dochodu na misje.
  4. Odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej i cmentarza ,zapalenie zniczy.
  5. Po zdrowie na łąkę i do ogrodu.Znaczenie ziół. Zajęcia kl.III.

3.

Listopad

  1. Jesienne stroiki – konkurs.Sprzedaż - przeznaczenie dochodu na prezenty do szpitala z okazji Mikołaja .
  2. Gazetka „Pierwsza pomoc”.

4.

Grudzień

  1. Przygotowanie kartek świątecznych dla osób samotnych do Rejonowego Oddziału PCK.
  2. Świąteczny kiermasz .
     

5.

Styczeń

  1. Udział w akcji WOŚP .

6.

Luty

  1. Konkurs plastyczny – Piramida zdrowia
  2. Gazetka "Bezpieczne   zabawy  zimowe".

7.

Marzec

  1. Popularyzacja higieny zdrowotnej przez gazetki i kąciki czystości w klasach, organizowanie pogadanek.Dzień Czerwonego Krzyża.
  2. Udział w akcji "Wielkanoc z PCK"-

”Wielkanocny koszyczek” zbiórka słodyczy do Domu Dziecka w Pogrzebieniu.

 

8.

Kwiecień

  1. Szkolny Dzień Zdrowia. Obchody Dnia Służby Zdrowia . Przygotowywanie inscenizacji o tematyce zdrowotnej.

9.

Maj

  1. Propagowanie higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej, skóry, włosów.

10.

Czerwiec

  1. Podsumowanie  całorocznej pracy.Akcja „Bezpieczne wakacje”.

 

 

Opracowała :
Alicja Szamara opiekun PCK