foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!

 

Na przełomie maja i czerwca nauczyciele języków obcych naszej szkoły zorganizowali Europejski Dzień Języków.  Impreza polegała na rozwiązaniu Quizu językowego „Europejskim szlakiem przygód” i przygotowaniu w klasach VI – VIII prezentacji pt. „ Przysłowia angielskie i niemieckie”. Uczniowie bardzo chętnie (jeszcze zdalnie) rozwiązali Quiz a chętni wykonali prezentacje multimedialne. Najlepsi z klas IV – VIII, którzy rozwiązali quiz jako pierwsi otrzymali dyplomy zwycięzców, wyróżnienia i oceny celujące. Prezentacje z przysłowiami zostały w podobny sposób ocenione a najefektowniejsze zmieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział w Europejskim Dniu Języków.

Quiz „Europejskim szlakiem przygód”

Prezentacje:

Klasa VIa

Klasa VIb

Klasa VIIa

Klasa VIIb

Klasa VIII