foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Już drugi raz nasza Szkoła weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie
Literacko – Plastycznym o Stefanie Kardynale Wyszyńskim.

(Konkurs włączony został do konkursów kuratoryjnych)

 

- Celem konkursu jest m.in. upamiętnienie 120 rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia

i ukazanie aktualności przesłania zawartego w "ABC Społecznej Krucjaty Miłości".

- Konkurs kierowany jest do uczniów w kategoriach wiekowych; kl. 0-3, kl. 4-6 oraz kl. 7-8 szkoły podstawowej.

  • Kategorie konkursu:

literacka (komiks, wiersz) w oparciu o "ABC Społecznej Krucjaty Miłości"

plastyczna (ilustracja haseł zawartych w "ABC Społecznej Krucjaty Miłości"

gra edukacyjna (życie i nauczanie Kardynała – w tym "ABC Społecznej Krucjaty Miłości".

  • Kryteria oceny prac:

praca literacka:
(zgodna z tematem, oryginalność, poprawność merytoryczna, językowa i ortograficzna)

wiersz: praca wykonana na komputerze (czcionka 13, Times New Roman, interlinia 1,5, maks. 2 strony A4)

komiks: wykonanie ręczne lub komputerowe (maks. 10 stron w formacie nie większym niż A3)

praca plastyczna:
zgodna z tematem, oryginalność, poprawność merytoryczna, językowa

i ortograficzna, technika dowolna płaska lub półpłaska, wielkość pracy maks. A2

gra edukacyjna:
zgodna z tematem, oryginalność, poprawność merytoryczna, językowa

i ortograficzna, technika dowolna płaska, półpłaska lub przestrzenna. Do pracy należy dołączyć także "instrukcję gry", wielkość pracy: format dowolny.

  • Prace oddajemy s. Janinie do 12 marca 2021r. (z uczniami, którzy uczą się zdalnie – na lekcji ustalimy możliwość dostarczenia pracy)

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

* Tekst „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” dostępny pod załączonym linkiem:

https://wyszynskiprymas.pl/abc-spolecznej-krucjaty-milosci/