foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Ogólnopolskim konkursie "Cukierek za życzliwość - i Ty możesz zostać wolontariuszem"

Uczestnicy konkursu zakładają zeszyty "Dobrych uczynków", w których notują swoje szlachetne uczynki względem bliskich i obcych,  podając datę i osobę, dla której wykonany był dobry uczynek. Jeśli była to koleżanka lub kolega należy podać ich imiona a jeśli była to osoba znajoma  - np. Panu Janowi.
Zeszyty powinny być uzupełniane samodzielnie, pismem ręcznym. Mile widziane rysunki i zdjęcia.
Całość oddajemy do 15 stycznia 2021r. nauczycielowi religii. Komisja szkolna ustali kto zwyciężył i prześle zwycięską prace na dalszy etap konkursu.  
Fundacja Dwa Skrzydła Anioła nagrodzi uczniów statuetkami Dwóch Skrzydeł Anioła, Świadectwami Szlachetności i Życzliwymi Cukierkami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dwaskrzydlaaniola.pl