foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Wiersze dla dzieci to pewien rodzaj zabawy i nauki. Rymowanki
i wyliczanki są bardzo popularne wśród najmłodszych.
Cytując Wisławę Szymborską „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Wiersze dla dzieci to forma literatury dla najmłodszych. Dzieci kochają wiersze! „Okulary” i „Dyzio Marzyciel” Juliana Tuwima są lubiane wśród młodszych i starszych. Jan Brzechwa  i jego „Kaczka dziwaczka”, „Ślimak”. „Zoo” i „Entliczek – pentliczek” to rymowane utwory, które dzięki swojej budowie na długo zapadają w pamięci. Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima są zabawne, rozśmieszają dzieci, inne pouczają i przedstawiają piękno otaczającego dziecko świat.

W naszej szkole odbył się konkurs recytatorski „Czytam sobie- czytam tobie””. Wzięły w nim udział  uczniowie klas I –III.  Celem konkursu było zapoznanie z twórczością J. Brzechwy i J. Tuwima, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci, a także pokonywanie nieśmiałości.

Konkurs przebiegł w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Dzieci pięknie nauczyły się na pamięć nawet bardzo długich wierszyków . Wśród recytowanych wierszy znalazły się następujące utwory: Kotek, Sum, Jak rozmawiać trzeba z psem, Pomidor, Żuk Na straganie.

1 miejsce

Emilia Krukowska-klasa1

Mateusz Gajda –klasa1

2 miejsce

Alicja Fryt- klasa1

Iga Czerniak –klasa2

Aleksandra Minko – klasa2

Każdy z laureatów konkursu otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową w postaci książki we wrześniu .

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursie i dzielenie się pięknem poezji.

Nauczyciel bibliotekarz Oksana Leszczyńska.