foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jesteśmy szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa. Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

Jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. Tym razem pod hasłem "Promieniowanie Ojcostwa". Uczniowie klasy VIII poprowadzili apel, w którym zwrócili uwagę na rolę Ojca w naszym życiu oraz co z tego wynika dla nas. Wypowiedzi uczniów przeplatane były słowami św. Jana Pawła II i piosenkami połączonymi z tańcem.

Pragniemy żyć według wskazań świętego Papieża.